backgroundtop
Logo van deelleboog.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE ELLEBOOG / ELLEBOOG LUXATIE

ELLEBOOG LUXATIE

 

 

Een elleboog die uit de kom gaat, elleboogluxatie, ontstaat meestal door een val op een uitgestrekte arm

Onderzoek en diagnose bij elleboogluxatie

Lichamelijk onderzoek, röntgenfoto

Behandeling elleboog luxatie

Bij acute laxatie moet de elleboog zo snel mogelijk worden teruggezet, vervolgens fixatie door middel van gipsspalk

 

 

Het ellebooggewricht wordt gevormd door het bot van de bovenarm (humerus), de ellepijp (ulna) aan de pinkzijde en het spaakbeen (radius) aan de duimzijde.

Een elleboog die uit de kom gaat, elleboogluxatie, ontstaat meestal door een val op een uitgestrekte arm. Hierbij overstrekt de elleboog waarbij het spaakbeen en de ellepijp uit de kom gaan. Bij de luxatie gaan het spaakbeen en de ellepijp meestal naar de achter-buitenzijde, maar het komt ook voor dat deze naar voren uit de kom gaan.

 

Onderzoek en diagnose bij elleboog luxatie

Aan de hand van een vraaggesprek en het lichamelijke onderzoek kan een elleboogluxatie worden vastgesteld. Omdat het beeld van de luxatie verward kan worden met een breuk van het uiteinde van de bovenarm kan de diagnose worden bevestigd door middel van een röntgenfoto.

 

Behandeling elleboog luxatie

Bij een acute luxatie moet de elleboog zo snel mogelijk worden teruggezet (reponeren). Als er teveel pijn en spierspanning aanwezig is kan er verslappende medicatie of een narcose worden toegediend. Door middel van een lichte trekkracht aan de onderarm en tegendruk op de bovenarm kan de elleboog terug in positie komen.

Na de repositie wordt de elleboog in 90 graden buigstand door middel van een gipsspalk gefixeerd. De gipsspalk wordt over het algemeen gedurende ongeveer drie weken gedragen.

Het is mogelijk dat er bij de luxatie een beschadiging aan de binnen- en/of buitenband optreedt waardoor er na repositie een instabiliteit blijft bestaan.


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL