backgroundtop
Logo van deelleboog.nl
     facebook twitter  
banner
Label DeBlessure.nl
DE ELLEBOOG / TENNISARM / TENNISELLEBOOG (epicondylitis lateralis)

 


<a href="http://adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /></a>

TENNISARM of TENNISELLEBOOG
(Epicondylitis Lateralis)

 

Een tennisarm of tenniselleboog komt niet alleen bij tennissers voor. Er zijn verscheidene repeterende bewegingen waarbij een tennisarm kan ontstaan.

Symptomen tennisarm:

Gevoeligheid of pijn aan buitenste knobbel elleboog, eventueel uitstraling naar onderarm, spieren onderarm kunnen strak en pijnlijk aanvoelen.

Onderzoek en diagnose bij tennisarm:

Lichamelijk onderzoek, echografie of mri-scan. Eventueel röntgenfoto om kalkafzetting te zien

Conservatieve behandeling tennisarm:

Afhankelijk van de fase van de ernst van de klachten zijn er diverse behandelopties

Operatieve behandeling tennisarm:

Als conservatieve behandelingen niet werken kan er een operatie worden uitgevoerd:

Release van de pees, débridement van de pees

 

De tennisarm of tenniselleboogepicondylitis lateralis, komt niet alleen bij tennissers voor. Het heeft deze benaming omdat het vanwege de backhandbeweging bij tennis zodanig spanning op de spieren en pezen van de elleboog brengt dat er klachten aan depolsstrekkers (polsextensoren) kunnen ontstaan. Er zijn verscheidene repeterende bewegingen, zoals schilderen, zagen of computerwerk, waarbij een tennisarm kan ontstaan.

Een tennisarm geeft pijn bij de buitenste botknobbel van de elleboog, de laterale epicondyl. Op deze laterale epicondyl hechten de spieren, die de strekbeweging van de pols kunnen maken, met een enkele pees (extensorpees) aan. Deze pees verbindt de spieren met het bot.

Als de hand achterover beweegt of een grijpbeweging maakt trekken de polsstrekkers samen. Hierdoor trekken de spieren aan de extensorpees. De trekkrachten op deze pezen kunnen toenemen als er bewegingen als een backhand bij tennis of soortgelijke bewegingen gemaakt worden.

Overbelasting van de spieren en pezen van de onderarm en elleboog is de belangrijkste oorzaak voor het krijgen van een tennisarm. Deze overbelasting kan veroorzaakt worden door steeds herhalende bewegingen.

Als er sprake is van een acuut letsel reageert het lichaam met een ontstekingsreactie. Een ontsteking van een pees (tendon) heet een tendinitis. Een ontsteking rondom de laterale epicondyl heet een laterale epidoncylitis.

Als de tennisarm zonder ontstekingsreactie gepaard gaat, maar het een probleem van de cellen binnenin de pees is, wordt het probleem een tendinose genoemd. Door overmatig gebruik ontstaat er slijtage waarbij de strengen van de pees niet meer in hun oorspronkelijk rangschikking liggen. Niemand weet echter precies wat de oorzaak van een tendinose is.

De tennisarm wordt in 5 types onderscheiden:

  • Type I: irritatie van de aanhechting van de spier die m.carpi radialis longus
  • Type II: irritatie van het botvlies bij de aanhechting van de spier die m. carpi radialis brevis
  • Type III: irritatie van de pees van de m. carpi radialis brevis
  • Type IV: irritatie van de spier zelf (m. carpis radialis brevis)
  • Type V: irritatie van het botvlies bij de aanhechting van de spier die m. extensorum digitorum

 

Symptomen tennisarm

Bij een tennisarm is er met name gevoeligheid en pijn aanwezig die over het algemeen begint bij de buitenste botknobbel. Dit gebied kan hierbij drukpijnlijk zijn. Er kan een uitstralende pijn naar de onderarm aanwezig zijn die tot aan de middel- en ringvinger voelbaar kan zijn. De spieren van de onderarm kunnen strak en pijnlijk aanvoelen.

De pijn neemt toe als de pols achterover gebogen, gestrekt, wordt. Verder kan deze toenemen bij het naar boven draaien van de handpalm of met een gestrekte elleboog een voorwerp vasthouden.

 

Onderzoek en diagnose bij tennisarm

Naast het vraaggesprek over de pijn, het ontstaan van de klachten en de activiteiten waarbij de klachten tot uiting komen is het lichamelijk onderzoek het meest waardevol voor het stellen van de diagnose van de tennisarm. Door middel van rek- en weerstandstesten kan er gekeken worden wanneer de pijn rond de elleboog optreedt.

Echografie kan de diagnose uit het lichamelijk onderzoek ondersteunen. Hierop zijn wekedelen weefsels te beoordelen en kan er bekeken worden of er sprake is van een ontsteking of van slijtage van het weefsel.

Als de diagnose niet duidelijk is kan de arts een mri-scan gebruiken om door middel van magnetische straling de elleboog in beeld te brengen. Op een mri-scan zijn zowel de botten als de pezen en spieren te zien.

In sommige gevallen worden er rontgenfoto’s gemaakt om eventuele kalkafzetting op de laterale epicondyl zichtbaar te maken. De rontgenfoto’s worden met name gemaakt om eventuele andere oorzaken van de klachten rondom de elleboog uit te sluiten.

 

Conservatieve behandeling tennisarm

Er zijn verscheidene behandelmogelijkheden voor de tenniselleboog bekend. Het doel bij het behandelen van de tenniselleboog is het voorkomen dat het weefsel verder beschadigt en helpen de pees te herstellen. Een tennisarm gaat bij het stoppen van de (over)belasting na verloop van tijd over het algemeen spontaan over. Hierbij kan de hersteltijd varieren van een aantal weken tot een jaar. Met name klachten die niet goed gediagnosticeerd en behandeld zijn kunnen langdurig aanwezig blijven.

Afhankelijk van de fase van de tennisarm zal de behandeling worden aangepast.

In de acute fase waarin er vaak heftige pijn is en belasting niet of nauwelijks mogelijk is wordt er geadviseerd om relatieve rust te nemen zodat het gebied tot rust kan komen. Volledige rust wordt afgeraden omdat de conditie van de spieren dan teveel achteruit gaat.

In de subacute fase is de heftigste pijn voorbij en kan er rustig belast worden.

In de degeneratieve of chronische fase blijft het gebied zeuren en kan het gebied pijnlijk blijven bij aanraking of oefeningen.

Er worden verscheidene vormen van therapie beschreven om het klachtenpatroon van de tenniselleboog te doorbreken.

Als er sprake is van een ontsteking kan er ontstekingsremmende medicatie als bijvoorbeeld ibuprofen, diclofenac of naproxen gebruikt worden. Als de ontsteking ondanks deze medicijnen niet verdwijnt, kan er een ontstekingsremmende injectie met corticosteroiden gegeven worden. Een dergelijke injectie heeft echter maar een tijdelijk effect waarbij de klachten gedurende een aantal weken tot maanden afwezig kan zijn.

De fysiotherapeut kan door middel van mobilisatie of manipulatietechnieken de beweeglijkheid van de tennisarm verbeteren. Daarnaast zijn er verscheidene vormen van fysiotherapie om de tennisarm lokaal te behandelen. Het revalidatieproces kan ondersteund worden door middel van oefentherapie en aanwijzingen met betrekking tot de activiteiten en rust kunnen zinvol zijn.

Het gebruik van een bandje / brace om de elleboog die druk op de geïrriteerde plek uitoefent is bekend bij de tennisarm. Een dergelijke brace kan door de druk weg te nemen het geïrriteerde gebied ontlasten.

Door fysiotherapeuten of artsen in het ziekenhuis kan er shockwavetherapie worden toegepast. Dit is een relatief nieuwe vorm van een niet-operatieve behandeling. Er zijn verschillende vormen van shockwave bekend waarbij met name de intensiteit en de vorm van de golvenbundels kan varieren. Bij shockwavetherapie worden via energieoverdracht (golven) microtraumata veroorzaakt in de pees. Dit geeft aanleiding tot een weefselreactie die vervolgens een helend proces in gang moet zetten. Deze behandeling wordt meestal eens per week gedurende 4 tot 6 maal toegepast. Het is niet exact bekend hoe de shockwavetherapie werkt bij de tennisarm, maar onderzoek heeft aangetoond dat het de pijn kan verlichten en de bewegingsvrijheid van de elleboog kan verbeteren.

In sommige gevallen wordt onder echografie in het aangedane gebied met een naald geprikt. De echo kan het weefsel van de pees duidelijk in beeld brengen. Door met een naald in het geïrriteerde gebied te prikken kan het (litteken)weefsel verstoord worden en gaat de pees opnieuw bloeden. Deze reactie met bloeding draagt bij aan het genezingsproces.

Een behandeling met autologe bloedinjecties is een behandeling waarbij het eigen bloed wordt afgenomen en na een plaatselijke verdoving in de pijnlijke plek van de elleboog wordt gespoten. Het blijkt dat bij ongeveer 70% het herstel van de blessure bevorderd wordt. Na de behandeling mag de elleboog volledig belast worden, alleen zware werkzaamheden worden gedurende 1 week afgeraden. Deze behandeling wordt in een dagopname uitgevoerd en het hoeft niet nuchter te gebeuren. Het herstel neemt ongeveer 8 tot16 weken in beslag.

 

Operatieve behandeling tennisarm

Een operatie is bij de tennisarm zeker niet de eerste keus, maar soms helpen niet-operatieve behandelingen niet voldoende om de pijn te verminderen en de functie te verbeteren.

 

Débridement van de pees

Als de problemen van de tennisarm worden veroorzaakt door een tendinose kan de orthopedisch chirurg ervoor kiezen om het aangedane weefsel te verwijderen. De beschadigde pees wordt losgehaald en in deze gevallen wordt de pees schoongemaakt en het beschadigde weefsel verwijderd. Vervolgens wordt de pees weer terug vastgehecht. De behandeling wordt via een kleine snede in de huid of via een kijkoperatie uitgevoerd. De keuze voor de verschillende technieken zal besproken worden. Het volledige herstel na een dergelijke operatie duurt in totaal ongeveer 6 maanden.

 

Release van de pees

Een andere techniek die toegepast kan worden is het (gedeeltelijk) losmaken van de pezen van de laterale epicondyl, de laterale release van de epicondyl. Door de operatie zal de druk van de strekpees afgaan. De orthopedisch chirurg klieft bij deze operatie de pees en verwijdert overtollig littekenweefsel. Eventuele botuitsteeksels (osteofyten) die zijn ontstaan worden verwijderd. Soms wordt het losse uiteinde van de pees aan de nabij liggende fascie (weefsellaag die de spieren en organen bedekt) gehecht. Deze operatie is een dagbehandeling en kan onder lokale of regionale verdovingen van de hele arm of het operatiegebied worden uitgevoerd.

 


backgroundbottom
Bronvermelding | Algemene voorwaarden

Dit is een produkt van :
Logo JH Consultancy
© Copyright JH Consultancy 2014, All rights reserved
Webdesign by : FISHTANKMEDIA.NL